คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว

 

1. เม็ดดินหรือเนื้อดินเกิดจากสิ่งใด
       การผุพังของหินเป็นชิ้นเล็ก ๆ
       การสลายตัวของลูกอุกกาบาต
       การรวมตัวของอากาศ

2. ดินชนิดใดเหมาะกับการปลูกพืชส่วนใหญ่
       ดินเหนียว
       ดินร่วน
       ดินทราย

3. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินทั้งหมด
       น้ำ อากาศ ซากพืชซากสัตว์
       เม็ดดิน น้ำ หญ้า
       อากาศ หญ้า เศษขยะ

4. เพราะเหตุใด เมื่อรัดปากถุงที่มีดินอยู่ จึงปรากฎไอน้ำในถุง
       ในดินมีอากาศ
       ในดินมีน้ำ
       ในดินมีสิ่งมีชีวิต

5. ดินชนิดใด เนื้อดินละเอียด ปานกลาง นุ่มมือ
       ดินเหนียว
       ดินร่วน
       ดินทราย

6. ดินชนิดใดมีซากพืชซากสัตว์ปะปนมากที่สุด
       ดินเหนียว
       ดินร่วน
       ดินทราย

7. ข้อใดคือประโยชน์ของดินเหนียว
       น้ำซึมผ่านได้ง่าย
       มีธาตุอาหารมาก
       ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา

8. ดินชั้นบนมีมีลักษณะอย่างไร
       มีธาตุอาหารมาก
       แน่นและแข็ง
       มีสีแดงเข้ม

9. ข้อใดคือประโยชน์ของดินทราย
       ใช้ปั้นโอ่ง
       ใช้ปลูกพืชทุกชนิด
       ใช้ทำแก้วและขวด

10. ผลที่เกิดจากดินเสียคือข้อใด
       ใช้ดินปลูกพืชไม่ได้
       น้ำใต้ดินมีมลพิษ
       ถูกทุกข้อ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง
ออกแบบและพัฒนาโดย   พรจรี  ไพโรจน์  
http://www.krukhay.net โรงเรียนวัดหญ้า  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1