คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว

1. เรานำเมล็ดมาวางไว้บนกระดาษชำระที่พรมน้ำ เพื่ออะไร
        เพิ่มความชื้นให้เมล็ด
        ทำให้เมล็ดนิ่ม
        เพื่อให้เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้น

2. ดินแบบใดเหมาะแก่การงอกของเมล็ด
        ดินแห้งแข็ง
        ดินที่มีความชุ่มชื้น
        ดินที่มีน้ำขัง

3. ข้อใดเหมาะกับการงอกของเมล็ด
       ที่ที่เย็นมาก ๆ
       ที่ที่มีความร้อนสูง
       ที่ที่ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป

4. หากเรารดน้ำให้พืชมากเกินไปจะเป็นอย่างไร
        พืชเจริญเติบโตเร็ว
        พืชมีดอกสวย
        รากเน่า

5. แสงมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร
        เป็นอาหารให้แก่พืช
        ทำให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์
        ทำให้พืชหายใจได้ง่ายขึ้น

6. คลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่อะไร
        ใช้ในการสร้างอาหาร
        เพิ่มสีเหลืองให้แก่ใบ
        ช่วยในการคายน้ำของพืช

7. ถ้าพืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานานจะเป็นอย่างไร
        ตาย เพราะดูดน้ำไม่ได้
        ตาย เพราะไม่สามารถสร้างอาหารได้
        ตาย เพราะไม่มีอากาศหายใจ

8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช
        แสง
        อากาศ
        อาหารหลัก 5 หมู่

9. ใครทำไม่ถูกต้องในการปลูกพืช
        หมู ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องมืด
        ไก่ รดน้ำให้ต้นเข็มทุกวัน
        ปลา ปลูกต้นมะกรูดหลังบ้าน

10. ข้อใดไม่ถูกต้อง
        พืชต้องการอากาศสำหรับหายใจ
        พืชเจริญเติบโตได้ดีบริเวณร้อนจัด
        พืชใช้แสงในการสร้างอาหาร

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้องออกแบบและพัฒนาโดย   พรจรี  ไพโรจน์  
http://www.krukhay.net โรงเรียนวัดหญ้า  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1